Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

www.evdebakicim.com ismi ile yayın yapan siteye katılan, kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş olduğunu beyan eder.

1. www.evdebakicim.com hem sayfasının, hem de Kullanıcılar ve üyelerinin bilgilerinin gizliliği ve güvenliğine büyük önem vermektedir. Üye, kullanıcı ve müşteriler, internet sayfasına korsan saldırı, virüs yükleme yapamaz, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

2. Kullanıcılar ve üyeler kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi, taleplerin yerine getirilmesini temin edebilmek ve daha iyi hizmet sunmak amacıyla gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir.

www.evdebakicim.com  servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini web sayfası kayıtlarında bağlantı tarihi, saati ve sistemden istenen adres ve / veya sayfalar bazına kaydedebilir.

Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlanması için önemlidir. Üyeliğin onaylanması ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta / e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşecektir. www.evdebakicim.com kullanım koşulları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta / e-mailile mesaj gönderecektir.

Kural olarak site ve Kullanıcılar ve üyeler arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs. sır niteliğindedir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup, bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz.

3. www.evdebakicim.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Kullanıcılar ve üyelerin, şifrelerini unutması durumunda e-posta / e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta / e-mailadresi dışında başka bir adrese bildirilmez.

Kullanıcılar ve üyeler, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların içerisinde, e-posta / e-mail adresi ve şifre mevcuttur.

4.Kullanıcılar ve üyeler, www.evdebakicim.com  sayfasında okudukları, elde ettikleri, indirdikleri materyal ve verileri bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5. Kullanıcılar ve üyeler, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu, aksi durumlarda www.evdebakicim.com  sayfası ve yetkililerine yönelecek her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.

Kullanıcılar ve üyeler, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında www.evdebakicim.com  yönetimine karşı da münferiden sorumludur.

Kullanıcılar ve üyeler, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişlerinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler.

6.Kullanıcılar ve üyeler, www.evdebakicim.com  yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Kullanıcılar ve üyeler tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar ve üyeler www.evdebakicim.com  yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkını kabul eder.

7.Kullanıcılar ve üyeler, diğer Kullanıcılar ve üyelerin (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcılar ve üyelerin kendisine aittir.

8. Kullanıcılar ve üyeler, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birliği bozucu, genel ahlaka, kamu çıkarlarına ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.

9.Burada yer verilen taahhütler bu web sitesinde paylaşılan bilgiler için geçerli olup bu sitede linki verilen web sitelerinde ve diğer web sitelerinde ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan www.evdebakicim.com  sorumlu değildir.

Kullanıcılar ve üyeler yukarıdaki hüküm, koşul ve sınırlamalar ile özen yükümlülüklerinin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını, bunları bilerek kabul ettiklerini kabul ederler. www.evdebakicim.com, gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Gizlilik Politikasında önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar.